موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین


​​​​​​مؤسسات غیر تجاری شامل مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی هستند. مؤسسات غیر تجاری برای امور حقوقی، علمی و ادبی و …. تشکیل شده اند.
طبق تجربیات ما بیشتر متقاضیان در کرج، موسسه آموزشی و یا موسسه حقوقی، ثبت می نمایند.
 
شرایط لازم و عمومی جهت ثبت موسسه در کرج:
حداقل دو نفر اعضای هیئت مدیره
آدرس و کدپستی دفتر مرکزی موسسه
دریافت مجوز فعالیت در صورت نیاز از اداره مربوطه


مدارک لازم جهت ثبت موسسه در کرج:
1-کارت ملی و شناسنامه همه اعضای موسسه
2-مجوز در صورت نیاز

موسسه غیر تجاری

​​موسسه عدالت آفرین پدرام راد با تکیه بر دانش و تجربه ی مشاوران و کارشناسان متخصص خود در کوتاه ترین زمان شما را در ثبت شرکتی ایده آل یاری میکند.

کافیست با شماره های ذیل تماس بگیرید تا در سریع ترین زمان از مشاوره ی کارشناسان ثبت ما بهره مند شوید.

تلفن: 02634454290
تلفن همراه: 09129238480

​​​​​​​