موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

منطقه آزاد چابهار


​​​​​​​​(شرکت با مسئولیت محدود )
الف) مشخصات
این نوع شرکتها بیشتر به منظور بازرگانی مورد استفاده میگیرد در زمینه های واردات صادرات و تولید و ترخیص کالا کاربرد دارند برای ثبت چنین شرکتی هم از اعضای ایرانی میتوان بهره گرفت و هم از اعضاء و اتباع خارجی و حتی میتوان تا 100% سهام را به اعضای خارجی داد. برای ثبت حداقل حضور دو نفر الزامی است .
ب) مدارک لازم جهت ثبت در منطقه آزاد چابهار
کپی برابر اصل مدارک احراز هویت اعضاء برابر اصل مدارک ترجمه رسمی شده افراد خارجی به همراه مستندات مدارک ثبت نام کد فراگیر اتباع امضای دو نسخه پر شده اوراق و اساسنامه شرکت مسئولیت محدود منطقه آزاد
مشخص نمودن موارد ذیل : 1- موضوع شرکت 2- سرمایه شرکت 3- آدرس در منطقه آزاد چابهار (مرکز میتواند اجاری اداری باشد ) 4- سمتها و درصدها 5- حق امضا و حدود اختیارات 6- اسامی انتخاب شده شرکت به ترتیب الویت در 5 ردیف
ج) مدت زمان ثبت در منطقه آزاد چابهار
زمان تقریبی برای ثبت شرکت بعد تکمیل مدارک فوق و تنظیم وکالت به وکیل موسسه تقریبا یک هفته کاری میباشد
– تبصره : زمان فوق به انضمام اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از دایره سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار میباشد.


​این بندر یکی از مهمترین چهارراه‌های کریدور شمال _ جنوب بازرگانی جهانی است

(شرکت سهامی خاص)
الف) مشخصات
این شرکتها بیشتر به منظور انجام امور پیمانکاری مهندسی و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام و اعتبارات ثبت میشود که در آن هم از اعضای ایرانی میتوان کمک گرفت هم اتباع . هیئت مدیره باید حداقل مرکب از 3 نفر عضو باشد به همراه دو نفر بازرس که این بازرسین هیچگونه تشابه فامیلی و نسبت درجه یک و دو نباید با اعضای هیئت مدیره داشته باشند . در این نوع شرکتها واریز 35% کل سرمایه در یکی از بانکهای منطقه الزامی است
ب) مدارک لازم جهت ثبت در منطقه آزاد چابهار
کپی برابر اصل مدارک احراز هویت اعضا برابر اصل مدارک ترجمه رسمی شده افراد خارجی به همراه مستندات مدارک ثبت نام کد فراگیر اتباع امضای دو نسخه پر شده اوراق و اساسنامه شرکت سهامی خاص منطقه آزاد چابهار
مشخص نمودن موارد ذیل : 1- موضوع شرکت 2- سرمایه شرکت 3- آدرس در چابهار (مرکز میتواند اجاری اداری باشد ) 4- سمتها و درصدها 5- حق امضا و حدود اختیارات 6- اسامی انتخاب شده شرکت به ترتیب الویت در 5 ردیف 7- فیش واریز 35% از کلیه سرمایه در یکی از بانکهای موجود در منطقه چابهار
ج) مدت زمان ثبت در منطقه آزاد چابهار
زمان تقریبی برای ثبت شرکت بعد تکمیل مدارک فوق و تنظیم وکالت به وکیل موسسه تقریبا یک هفته کاری میباشد.
–تبصره : زمان فوق به انضمام اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از دایره سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار میباشد.