موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد با استعانت از پروردگار متعال و در سایه سار قوانین جمهوری اسلامی ایران و با بهره گیری از اساتید جوان و نخبگان علمی در حیطه علم حقوق قدم نهاده تا با اعتقاد به خودباوری و توانمندی علمی موجود و همچنین در بستر حفظ عدالت و با پایداری در اهداف خویش هر چه بهتر و علمی تر در جهت آموزش مبانی حقوقی و اجرای دقیق تر قوانین و مقرارت جاریه و دفاع از حقانیت، با مشارکت وکلای ذبده و حقوقدان های متعهد و امین و با استفاده از جدیدترین و علمی ترین روشهای آموزش و دفاع از حق فعالیت خود را آغاز نمود تا بتواند اصول ذیل را که با اتکا به احکام شریعه ی اسلام و قوانین جاریه کشور تنظیم گردیده و پایه های اعتقادی این موسسه است اجرا نماید.

اصل 1_حاکمیت قانون: هدف اصلی ما حرکت بر مدار قانون و تبعیت بی چون و چرا از موازین آن می باشد با اعتقاد به این اصل که قانون بد بهتر از بی قانونی است.
اصل2_جلب رضایت و پاسخگویی شفاف به ارباب رجوع: ما مراجعین را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقاء دانسته لذا خود را متعهد به پاسخگویی شفاف و امانت داری در قبال او می دانیم.
اصل3_احترام و اعتماد: ما با اعتقاد به برخورد محترمانه و حل مشکلات با کلام، سعی در حفظ آرامش محیط کاری و ایجاد اطمینان در بین مشتریان نموده و جلب اعتماد ایشان را هدف خود قرارداده ایم.
اصل4_بکار گیری مهارت و تخصص: ما با استفاده از نیروهای نخبه علمی و دارای تبحر کافی در زمینه های حقوقی و اداری سعی در رفع موانع پیش روی شهروندان گرامی نهاده ایم و تخصص گرایی را ملاک عمل قرار داده ایم.
اصل5_دریافت هرگونه انتقادات و پیشنهادات: ما بر این باوریم که انتقادات سازنده و پیشنهادات ارزنده پیشگام در جهت پیشرفت و راهنمای کار ماست.
اصل6_حفظ راز داری و امانت داری در خصوص اسرار مراجعین: ما با جذب افراد امین و متعهد سعی نموده ایم رسالت خویش بر مبنای رعایت عدالت و اجرای حقوق شهروندی را جامه عمل بپوشانیم.
اصل7_رعایت اصل بی طرفی و خودداری از برخوردهای سلیقه ای: ما متعهد شده ایم در راستای حفظ کرامات انسانی و حقوق شهروندی از هرگونه قضاوت ناعادلانه، تعصبات کورکورانه سیاسی، کینه توزی و انتقام جویی شخصی، دوری گزیده و همواره مدافع حق باشیم.
اصل8_نظارت بر عملکرد رفتار وکلا و کارمندان: ما برآن شدیم با جذب همکارانی با اخلاق و وجدان کاری مناسب در جهت حفظ شأن و منزلت هموطنان گرامی اقدام نماییم و با بهره گیری از روشهای نظارتی مناسب به این هدف خود نائل گردیم.

در پایان از خداوند متعال خواستاریم که با رحمت واسعه خود و قدرت عظیمش در برآوردن هر مطلوبی، ما را توفیق خدمت به هر چیزی که خشنودیش در آن است از داشتن آوازه ای نیک در میان بندگانش و نشانه‌های نیک در بلادش و کمال نعمت او و فراوانی کرامتش و سرانجام نیک کار عنایت فرماید.
​​​​​​​
        
                                                                                                    و من الله توفیق

​​​​​​​