موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

در شرکت های تعاونی سرمایه تبدیل به سهام شده و تعهد سهامداران به اندازه میزان سرمایه آن ها است.
حداقل 51 درصد سرمایه توسط سهامداران تأمین شده و سازمان های دولتی یا تحت پوشش دولت و سایر نهادها از راه وام بدون بهره یا راه های قانونی دیگر به تأمین مابقی سرمایه شرکت تعاونی کمک می کنند.
شرایط ثبت شرکت تعاونی:
تعداد متقاضیان باید حداقل ۷ نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشند:
_تابعیت جمهوری اسلامی ایران
_نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
_خرید حداقل سهام در اساسنامه
_درخواست کتبی برای عضویت در شرکت تعاونی
_دادن تعهد برای رعایت مقررات شرکت تعاونی
_در دیگر شرکتهای تعاونی مشابه، عضو نباشد.

چگونه شرکت تعاونی ثبت کنیم؟

​​موسسه عدالت آفرین پدرام راد با تکیه بر دانش و تجربه ی مشاوران و کارشناسان متخصص خود در کوتاه ترین زمان شما را در ثبت شرکتی ایده آل یاری میکند.

کافیست با شماره های ذیل تماس بگیرید تا در سریع ترین زمان از مشاوره ی کارشناسان ثبت ما بهره مند شوید.

تلفن: 02634454290
تلفن همراه: 09129238480

​​​​​​​