موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. به موجب ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. (ماده 116 قانون تجارت)
شرکت های تضامنی دارای حداقل 2 شریک با مسئولیت محدود هستند.
در شرکت های تضامنی اگر دیون شرکت از دارایی آن کمتر باشد، شرکا متعد به پرداخت تمام بدهی های شرکت هستند.
لذا تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:
-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
به هنگام تاسیس شرکت، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.
 
برخلاف شرکت های سهامی قانونگذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است. بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.
چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید، مراتب صرفاَ بین شرکا نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
مطابق ماده 195 قانون ثبت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات ثبت شرکت ها است.

​چگونه شرکت تضامنی ثبت کنیم؟

​​موسسه عدالت آفرین پدرام راد با تکیه بر دانش و تجربه ی مشاوران و کارشناسان متخصص خود در کوتاه ترین زمان شما را در ثبت شرکتی ایده آل یاری می کند.

کافیست با شماره های ذیل تماس بگیرید تا در سریع ترین زمان از مشاوره ی کارشناسان ثبت ما بهره مند شوید.

تلفن: 02634454290
تلفن همراه: 09129238480

​​​​​​​​​​​​​​