موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

​تعریف شرکت با مسئولیت محدود:
​​​​​​​شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
در شرکت باید عبارت (بامسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.


​مدارک لازم جهت ثبت شرکت:

1-کپی برابر اصل کارت ملی کلیه سهام داران
2-کپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
3-تکمیل و امضاء تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود توسط همه سهامداران در 2 برگ
4-تکمیل و امضاء شرکت نامه در 2 برگ توسط همه سهامداران
5-تکمیل و امضاء اساسنامه در 2 جلد توسط همه سهامداران
6-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هئیت مدیره با امضاء همه سهام داران در 2 نسخه
7-اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
8-تأدیه هئیت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9-معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هئیت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند.
10-گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضاء

​​​​​


چگونه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنیم؟

​​موسسه عدالت آفرین پدرام راد با تکیه بر دانش و تجربه ی مشاوران و کارشناسان متخصص خود در کوتاه ترین زمان شما را در ثبت شرکتی ایده آل یاری میکند.

کافیست با شماره های ذیل تماس بگیرید تا در سریع ترین زمان از مشاوره ی کارشناسان ثبت ما بهره مند شوید.

تلفن: 02634454290
تلفن همراه: 09129238480

​​​​​​​