موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

​اگر محصولی را تولید می کنید موظف هستید که نام و نشان تجاری محصول را ثبت نمائید و اگر فروشگاهی دارید که در آن محصولات و یا خدماتی را ارائه می کنید جهت جلوگیری از سوء استفاده و یا شکایات احتمالی بایستی نام فروشگاه تان را ثبت کنید. تنها راه محافظت از ارزش افزوده برند و نشان تجاری تان، ثبت قانونی آن است.

کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که بر طبق قانون برای شرکتهایی که به تولید کالا و یا ارائه خدمات می پردازند، در نظر گرفته شده است.
این کد ( کد اقتصادی ) جهت شناسایی شرکتها در  اداره امور مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس، مطابق با قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکتهای ثبت شده ملزم هستند که کد اقتصادی شان را دریافت نمایند.

همه شرکتهای تجاری موظف هستند که کلیه مراودات مالی خود را در دفاتر مالی و حسابداری که در اداره ثبت شرکتها پلمپ شده است را درج نمایند و در پایان سال مالی، سود و زیان شرکت مشخص می گردد. مبنای محاسبه مقدار مالیات هر شرکت همین سود و زیان می باشد.
لذا مدیرعاملین همه شرکتها موظف هستند که قبل از آغاز هر سال مالی، دفاتر مالی پلمپ شده مربوط به شرکت خود را دریافت نمایند.
​​​​​​​چرا باید هر ساله دفاتر مالی و حسابداری پلمپ شده شرکت را دریافت نماییم:
به منظور بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات، کلیه شرکت ها اعم از فعال یا غیر فعال که به ثبت می رسند، مکلف به اخذ دفتر پلمپ شده می باشند. این دفاتر به این دلیل به دفاتر پلمپ معروف هستند که صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.
لذا، پلمپ و شماره گذاری دفاتر مالی و حسابداری که معمولاَ اساس حسابداری شرکت ها را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. دفاتر مالی هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل، توسط اداره ثبت شرکتهای آن شهرستان، شماره گذاری، امضاء و پلمپ گردند.

پلمپ دفاتر قانونی

اخذ کد اقتصادی

ثبت برند