موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

​در قانون تجارت جوازی برای امکان تبدیل شرکت ها وجود ندارد اما طبق یک سری از احکام فقط امکان تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص وجود دارد.
در واقع به هیچ عنوان نمی توان با تنظیم صورتجلسه ای شرکت مسئولیت محدود را به سهامی خاص یا بالعکس تبدیل نمود .
شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام :
موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامی خاص برسد.
ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
با رعایت قانون شرکتهای سهامی عام ، اساسه باشد.
سرمایه شرکت به میزان حداقل 5 میلیون ریال باشد. (حداقل سرمایه شرکت سهامی عام )نامه شرکت تنظیم و اصلاح شد

تبدیل شرکت

​در شرکت های سهامی نقل و انتقال سهام با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد بنابراین مجمع عمومی صورت جلسه ای در خصوص انتقال سهام تنظیم می نماید که توسط کلیه سهامداران امضا می شود.
در شرکت های سهامی سرمایه شرکت در واقع وثیقه طلبکاران است، به همین خاطر نقل و انتقال سهام آزادانه انجام می گیرد. در این نوع شرکت ها برای انتقال سهام با نام مقرراتی وجود دارد و اگر آن مقررات رعایت نشود، انتقال از نظر شرکت قابل قبول نیست. خرید و فروش سهام شرکت، توسط کارگزاران بورس اواراق بهادار انجام می شود.

تغییر نام  شرکت

تغییر موضوع شرکت

​افزایش و کاهش سرمایه

​​​افزایش سرمایه یعنی افزودن به مبلغ اسمی سرمایه شرکت و یا افزایش سهام توسط هر کدام از سهامداران شرکت.
افزایش سرمایه از طریق خرید سهام می تواند توسط خود سهامداران شرکت و یا شخصی خارج از شرکت (ورود سهامدار جدید) انجام گیرد. هنگامیکه شرکت نیاز به نقدینگی برای انجام فعالیت های خود دارد، سرمایه خود را افزایش می دهد. در صورتیکه دارایی شرکت از نیاز شرکت بیشتر باشد، شرکت اقدام به کاهش سهم شرکا می نماید. کاهش سرمایه می تواند به صورت اجباری یا اختیاری باشد.
تغییر در سرمایه شرکت تنها با تصمیم و نظر مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر است و بدین منظور صورت جلسه ای با حضور سهامداران یا شرکا برگزار می شود و تصمیم گیری ها اتخاذ می شود.

نقل و انتقال سهام

​به هنگام ثبت شرکت به آدرسی که مشخص کننده مکان اصلی شرکت است، نیاز است البته بعد از ثبت شرکت بنا به هر دلیلی که مکان فعلی شرکت جا به جا شود، امکان تغییر آدرس شرکت وجود دارد.
تغییر آدرس شرکت با تصمیم هیئت مدیره شرکت و مجمع فوق العاده شرکت قابل انجام است.
در صورت جلسه تغییر آدرس شرکت باید آدرس قدیم و جدید شرکت با ذکر کدپستی قید شود و سهامداران و اعضای هیئت مدیره آن را امضا نمایند. لازم به ذکر است اگر تغییر مکان شرکت موجب تغییر حوزه ثبتی آن گردد، آنگاه شماره ثبت شرکت نیز تغییر خواهد کرد.

تغییر آدرس شرکت

​تعریف: انحلال شرکت ها ممکن است با دلایل محتلف انجام شود، اتمام مدت فعالیت شرکتها، تصمیمات هیئت مدیره و یا رای دادگاه و … در واقع با ثبت صورتجلسه انحلال مدت فعالیت شرکت پایان می یابد و شرکت به صورت رسمی برای همیشه تعطیل می شود.
انحلال شرکت ها براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:
– در شرکت های با مسئولیت محدود بنا به تصمیم نیمی از شرکا و در شرکت های سهامی براساس صلاحدید یک سوم سهامداران
– از بین رفتن نصف دارایی شرکت
– در صورت انقضای مدت زمان تعیین شده برای تصدیگری شرکت
– طبق حکم دادگاه
چنانچه بنا به هرکدام از دلایل گفته شده شرکت منحل شود، مدیران باید بدانند که مسئولیت ها و تکالیف از بین نخواهند رفت. در واقع تا زمان تصفیه کامل تمام بدهی های شرکت ، شرکت برقرار است اما بار حقوقی جدیدی برعهده نخواهد گرفت.
با اعلام ختم تصفیه شرکت، اعضای شرکت می توانند باقی اموال شرکت را بین خود تقسیم نمایند.

انحلال شرکت

​ازجمله موارد اعمال تغییر در شرکت ها، تغییر نام شرکت است. به هنگام تغییر نام شرکت ، شماره و تاریخ ثبت شرکت تغییر نخواهد کرد . جهت اعمال هرگونه تغییرات در شرکت از جمله تغییر نام شرکت نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه تغییرنام شرکت است.
صورت جلسه باید توسط کلیه اعضا امضا شود و نام های انتخابی و گواهی تأسیس شرکت و روزنامه رسمی شرکت به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .
معیارهای تأیید نام شرکت عبارتند از :

1- باید حتما 3 سیلابی باشد .2- لاتین نباشد .3- سابقه ثبت نداشته باشد .4- از کلمات ممنوعه استفاده نشود.

​موضوع شرکت هدفی است که شرکت برای انجام آن ایجاد شده است . امکان تغییر، افزودن یا حذف بخشی از موضوع شرکت وجود دارد . چنانچه به هر دلیلی تصمیم به تغییر موضوع شرکت گرفته شود، جلسه مجمع با حضور کلیه سهامداران برگزار خواهد شد .
البته به هنگام تغییر موضوع شرکت باید به این نکته توجه کرد که نیاز به اخذ مجوز دارد یا خیر و در صورت نیاز از مراکز مربوطه مجوزهای لازم اخذ شود .
درنتیجه صورت جلسه ای با عنوان تغییر موضوع شرکت تنظیم شده و نام سهامداران به همراه تعداد سهم آن ها در آن قید می شود و توسط سهامداران امضا خواهد شد .روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ها و کپی مدارک شناسایی اعضا ، ضمیمه صورت جلسه شده و به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود .