موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

​امور ملکی

​​تقسیم بندی دعاوی ملکی بر اساس شاخص‌های مختلفی که در باب دعوی ملکی مورد نظر موثر می‌باشند، صورت میگیرد اما اساسی ترین تقسیم بندی در این حوزه، دعاوی ملکی را به سه گروه تقسیم میکند

​دعاوی ملکی حقوقی

1- وکیل در الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
2- وکیل در الزام تنظیم سند رسمی‌ برای املاک مربوطه
3- وکیل در دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه می‌باشند.
4- وکیل در دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
5- وکیل در خصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد.
6- وکیل مربوط به دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
7- وکیل موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند.
8- مشاوره در تعدیل( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
9- وکیل دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
10- مشاوره در موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند.
11- وکیل دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
و سایر دعاوی ملکی حقوقی.​
​​​​​​​​1- قبول وکالت در جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
2- قبول وکالت در ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب می‌شود.
3- قبول وکالت در جرم فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
4- قبول وکالت در جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
5- قبول وکالت در جرم زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
6- قبول وکالت در جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
7- قبول وکالت در جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
خرید و فروش و معامله معارض
8- انجام وکالت در اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.
​​​​​​​​1- انجام وکالت در ابطال شدن سند رسمی‌ به دلایل گوناگون
2- انجام وکالت در دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
3- انجام وکالت در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
4- وکیل در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
5- قبول وکالت در ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
6- وکالت در افراز ملک
7- وکالت در اجرای ثبت
8- انجام وکالت در توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر.

​دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی ملکی کیفری

دعاوی ملکی ثبتی

​​موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد با تکیه بر دانش و تخصص وکلای مجرب خود، شما را تا پایان رسیدن به حقوق قانونی تان همراهی می کند.

برای ثبت درخواست مشاوره ی حقوقی با شماره های ذیل تماس بگیرید:
​​​​​​​

تلفن: 02634454290
تلفن همراه: 09129238480
​​​​​​​

دعاوی ملکی کیفری

دعاوی ملکی ثبتی